Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Kocka „576” Kft. (a továbbiakban: 576 KByte) által üzemeltetett bármelyik weboldalon megjelenő nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék)

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

Az 576 Kbyte tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói; egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása

2015.05.18. – 2015.05.24. között az 576.hu webshopban rendelők között kisorsolásra kerülnek Mad Max-es relikviák.

3. A Játék időtartama

2015.05.18. – 2015.05.24.
A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. Jelentkezés a Játékra

A webshop-ban le kell adni egy rendelést.

5. Nyeremény

A rendelők között Mad Max-es relikviákat sorsolunk ki május 25-én.
A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

6. Sorsolás

A sorsolás 2015.05.25-án kerül sor.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben e-mailben és telefonon értesítjük, amennyiben 2015.05.26. délig nem érkezik válasz, vagy nem tudjuk elérni a nyertest, új nyertes kisorsolására kerül sor.

8. A nyeremények kézbesítése

Nyeremények nem kerülnek postázásra, a nyertes által választott 576KByte üzletben személyesen átvehetők.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és az 576 Kbyte-ot semmilyen felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés

A Játékosok adatait harmadik személynek nem adjuk át, és promóciós célokra nem használjuk fel. Csak és kizárólag a nyertesek kiértesítésére szolgálnak az adatok.

10. Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért az 576 Kbyte nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az 576 KByte-nak és a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

Az 576 KByte a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Továbbá kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Az 576 Kbyte nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja.
 A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

 

Kelt: Budapest 2015. május 18.